Bevolking en wonen

Hoogopgeleide beroepsbevolking (2008-2010)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide beroepsbevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde.

Hoogst opgeleide beroepsbevolking in sterk verstedelijkte gemeenten in Randstad

De hoogst opgeleide beroepsbevolking bevindt zich voornamelijk in de sterk verstedelijkte gemeenten in de Randstad, met uitzondering van Rotterdam. Ook in de aangrenzende gemeenten van de steden Amsterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Utrecht ligt het percentage hoogopgeleiden boven het landelijke gemiddelde.

Ook buiten Randstad hoog opgeleide beroepsbevolking in sterk verstedelijkte gemeenten

Buiten de Randstad, kennen de gemeentes Arnhem en Zwolle evenals de universiteitsteden Groningen, Nijmegen, Eindhoven en Wageningen een hoog opgeleide beroepsbevolking. Ook voor de meeste van deze gemeenten geldt dat in de aangrenzende gemeentes het percentage hoogopgeleiden vaak boven het landelijke gemiddelde ligt.

Van de vier grote steden heeft Utrecht de hoogst opgeleide beroepsbevolking

Van de vier grote steden heeft Utrecht de hoogst opgeleide beroepsbevolking (58%) gevolgd door Amsterdam (56%). Het percentage hoogopgeleiden ligt in de steden Den Haag en Rotterdam met respectievelijk 40 en 36 procent beduidend lager.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de beroepsbevolking is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking per gemeente

Omschrijving

Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Tot de beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot en met 64 jaar die:
betaald werk hebben van minimaal 12 uur per week,
die werk voor ten minste 12 uur per week hebben aanvaard of
die werk zoeken voor minimaal 12 uur in de week, hier actief naar zoeken en ook op korte termijn beschikbaar zijn.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het hoogst behaalde opleidingsniveau wordt vastgesteld door respondenten van de EBB naar hun volledige onderwijsloopbaan te vragen. Middels een proces van automatisch typeren wordt tijdens het vraaggesprek een code van de Standaard Onderwijs Indeling (SOI) gezocht voor de opleiding met het hoogste niveau, welke de respondent met een diploma heeft afgesloten.

Basistabel

StatLinetabel met kerncijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB): Beroepsbevolking; geslacht.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Andere variabelen

Netto arbeidsparticipatie

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de Enquête beroepsbevolking (EBB) op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Hoogopgeleide beroepsbevolking (2008-2010) (indicator 2100, versie 02 , 6 juli 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.