Ontwikkelingen in de maatschappij

Punctualiteit van de trein, 2015-2019

Punctualiteit moet gezien worden als indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant; hier de treinreiziger De reizigerspunctualiteit (het percentage van de reizigers voor wie de treinreis qua reistijd is geslaagd; dat wil zeggen dat de trein daadwerkelijk gereden heeft, minder dan vijf minuten vertraging bij aankomst had en de voor de overstappers geplande aansluiting is gehaald) op het hoofdrailnet van NS laat vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Werd in 2015 nog een percentage van 91% gerealiseerd, in 2019 is dat toegenomen naar 92,6%. De streefwaarde voor 2019 lag op 91,2%, hetgeen betekent dat het doel is behaald.


NS vergelijkt haar stiptheid met 18 landen. Alleen Oostenrijk, Zwitserland, Japan en Finland hebben een hogere stiptheid.

Technische toelichting

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Berekeningswijze

Reizigerspunctualiteit geeft een indicatie van het percentage van de reizigers voor wie de treinreis qua reistijd is geslaagd. Dat wil zeggen dat de trein daadwerkelijk gereden heeft, minder dan vijf minuten vertraging bij aankomst had en de voor de overstappers geplande aansluiting is gehaald. Het totaal van het aantal reizigers dat op tijd aankomt (5 minuten norm) en het aantal overstappers dat een aansluiting heeft gehaald, wordt gedeeld door het totaal van het geplande aantal reizigersaankomsten en gepland aantal reizigers van een uitgevoerde aansluiting. De reizigersaantallen worden gebaseerd op metingen van conducteurs.(Bron: Beheerplan ProRail)

Geografisch verdeling

Nederland

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Punctualiteit van de trein, 2015-2019 (indicator 2188, versie 01 , 29 september 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.