Punctualiteit van de trein, 2014-2021

De reizigerspunctualiteit op het hoofdrailnet van NS laat vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Werd in 2015 nog een percentage van 91% gerealiseerd, in 2021 is dat toegenomen naar 94,4%. De bodemwaarde (met het ministerie afgesproken minimaal te realiseren prestatieniveau) lag voor 2020 en 2021 op 88,9%, hetgeen betekent dat het doel is behaald.

Reizigerspunctualiteit

Punctualiteit is een indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant; hier de treinreiziger. De reizigerspunctualiteit is het percentage van de reizigers voor wie de treinreis qua reistijd is geslaagd; dat wil zeggen dat de trein daadwerkelijk gereden heeft, minder dan vijf minuten vertraging bij aankomst had en de voor de overstappers geplande aansluiting is gehaald.

Invloed van COVID-19 pandemie op de reizigerspuntualiteit NS

Door corona wijken de prestaties in 2020 en 2021 sterk af van normaal en een vergelijking met andere jaren is niet goed mogelijk. Onderstaande tekst is overgenomen uit: NS (2021).

NS Jaarverantwoording 2020:
Door de getroffen coronamaatregelen is NS vanaf half maart 2020 een basisdienstregeling gaan rijden. Vanaf dat moment laat de reizigerspunctualiteit nog hogere scores zien. Immers, toen reden er veel minder treinen waardoor eventuele vertragingen makkelijker konden worden ingelopen en er minder sprake was van vervolgvertraging. Ook het spitseffect en de bijbehorende prestatiedips namen af. Omdat het aantal reizigers gedurende de basisdienstregeling minder dan 10% was van het normale aantal, heeft de relatief hoge score beperkte invloed hebben op het jaarcijfer van 2020. De jaarscore wordt immers bepaald door alle meetellende reizen in het jaar.
In de tweede helft van het jaar is de treindienst weer opgeschaald, de reizigersaantallen bleven echter achter en zijn gegroeid van circa 10% naar circa 40-50% van de aantallen uit 2019. Eind van het jaar was sprake van een tweede coronagolf, en als gevolg daarvan is wederom de treindienst afgeschaald naar 90% van de treinkilometers t.o.v. de gebruikelijke dienstregeling. De reizigerspunctualiteit bleef de hele tweede jaarhelft hoog, mede door die lage reizigersaantallen. Halteringen duurden korter, waardoor kleine vertragingen konden worden ingelopen en de haltering zelf minder vaak uitliep. Zo verdween de traditionele prestatiedip in de spitsen vrijwel volledig en ook in de herfst heeft het treinverkeer hier voordeel van gehad.
De scores zijn hoger dan voorgaande jaren. Reizigers reisden in 2020 niet alleen minder vaak, maar ook minder ver. Daardoor steeg het aandeel (niet het aantal) korte reizen. Korte reizen zijn minder vatbaar voor vertraging dan lange reizen en dus steeg ook hierdoor de gemiddelde reizigerspunctualiteit

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Reizigerspunctualiteit trein 
(hoofdrailnet Nederland 5-minutennorm)

Omschrijving

DefinitieReizigerspunctualiteit 5 minuten HRN geeft een indicatie van het percentage van de reizen dat met minder dan 5 minuten vertraging is verlopen tussen een HRN vertrek- en HRN aankomststation. Dat wil zeggen dat de reiziger bij aankomst op zijn uitcheckstation minder dan 5 minuten vertraging had ten opzichte van de reis die de reiziger vanaf het moment van inchecken volgens de reisplanner had kunnen maken.

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Berekeningswijze

BerekeningsmethodiekVoor iedere reis binnen de scope wordt het verschil tussen de beloofde en de gerealiseerde aankomsttijd bepaald. Als het verschil tussen deze tijden minder dan 5 minuten is (<5 min), beschouwen we de reis als op tijd, anders als te laat. De indicator wordt vervolgens berekend door het aantal reizen dat op tijd was te delen door het totaal aantal reizen. Hieruit volgt een percentage tussen 0 en 100%.Hierin geldt:-In scope zijn alle reizen met een in- en uitcheck op een HRN station, met NS als enige vervoerder in het reisadvies en waarbij de combinatie van herkomst (incheckstation) en bestemming (uitcheckstation) in de afgelopen 100 dagen op tenminste 20 verschillende dagen en in totaal tenminste 100 keer voorkwam.-De beloofde aankomsttijd is de aankomsttijd van de snelste reis die een reiziger volgens het vooraf in de reisplanner gepubliceerde reisadvies op het inchecktijdstip kon maken van het incheckstation naar het uitcheckstation.-De gerealiseerde aankomsttijd is de aankomsttijd van de laatste trein die in dit beloofde reisadvies voorkwam, mits alle treinen hebben gereden en de eventuele beloofde overstappen haalbaar zijn gerealiseerd. -Bij treinreizen die niet met de beloofde treinen kunnen zijn verlopen, kan de omvang van de vertraging niet worden bepaald op basis van de realisatietijden van deze treinen. Dit gebeurt als een trein niet rijdt, tenminste 15 minuten vertrekvertraging heeft en/of als een overstap niet gehaald kon worden. In dat geval wordt de aankomstvertraging bepaald op basis van de uitchecktijd. Hierbij wordt een stationspecifieke uitstapmarge in mindering gebracht voor de looptijd tussen de trein en de uitchecklocatie.(Bron: Definities Vervoersconcessie 2021)Reizigerspunctualiteit geeft een indicatie van het percentage van de reizigers voor wie de treinreis qua reistijd is geslaagd. Dat wil zeggen dat de trein daadwerkelijk gereden heeft, minder dan vijf minuten vertraging bij aankomst had en de voor de overstappers geplande aansluiting is gehaald. Het totaal van het aantal reizigers dat op tijd aankomt (5 minuten norm) en het aantal overstappers dat een aansluiting heeft gehaald, wordt gedeeld door het totaal van het geplande aantal reizigersaankomsten en gepland aantal reizigers van een uitgevoerde aansluiting. De reizigersaantallen worden gebaseerd op metingen van conducteurs.

(Bron: Beheerplan ProRail)

Basistabel

-

Geografische verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

2 jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
02
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Punctualiteit van de trein, 2014-2021 (indicator 2188, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.