Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkelingen personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1980-2001 met meer dan de helft toegenomen tot 6,6 miljoen auto's. Het aantal auto's met een LPG-installatie neemt sinds 1991 gestaag af en is terug op het niveau van het begin van de jaren tachtig. In 2001 waren er 450 000 motorfietsen, meer dan viermaal zoveel als in 1980.

Ontwikkelingen bedrijfsvoertuigen

Het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen) is fors gestegen, van 220 000 in 1980 tot bijna 800 000 in 2001. Dit is mede het gevolg van het op grote schaal particulier gebruiken van bestelauto's. Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt gestaag toe en wel van 130 000 in 1980 tot bijna 180 000 in 2001.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal motorvoertuigen zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Aantal motorvoertuigen, 1980-2001 (indicator 0026, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.