Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2004 verder toegenomen tot respectievelijk 7,0 miljoen en 1,1 miljoen.

Personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1980-2004 met meer dan de helft toegenomen tot bijna 7 miljoen auto's. Het aantal auto's met een LPG-installatie daalt sinds 1991 gestaag en is terug op het niveau van het begin van de jaren tachtig.

Bedrijfsvoertuigen

Het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen) is fors gestegen, van 220 duizend in 1980 tot ruim 900 duizend in 2004. Dit is mede het gevolg van het op grote schaal particulier gebruiken van bestelauto's. Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt gestaag toe en wel van 130 duizend in 1980 tot ruim 190 duizend in 2004.

Overige voertuigen

In 2004 waren er 530 duizend motorfietsen, vijfmaal zoveel als in 1980.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal motorvoertuigen zijn te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Aantal motorvoertuigen, 1980-2004 (indicator 0026, versie 06 , 8 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.