Verkeer en milieu

Aantal motorvoertuigen, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal personenauto's en bedrijfsvoertuigen is in 2005 verder toegenomen tot respectievelijk zeven miljoen en ruim één miljoen. Daarnaast zijn er een half miljoen motorfietsen en een half miljoen bromfietsen.

Personenauto's

Het personenautopark is in de periode 1980-2005 met meer dan de helft toegenomen tot ruim 7 miljoen auto's. Het aantal auto's met een dieselmotor stijgt gestaag en omvat inmiddels ruim 15% van het personenautopark. Van de in 2005 verkochte nieuwe auto's was meer dan een kwart met een dieselmotor uitgerust.
De daling van het aantal auto's op LPG, van 550 duizend in 1990 tot ruim 230 duizend in 2005, lijkt voorbij. Het aantal verkochte nieuwe LPG-auto's is in 2005 iets gestegen ten opzichte van 2004.

Bedrijfsvoertuigen

Na een jarenlange stijging van het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen), van 220 duizend in 1980 tot ruim 900 duizend in 2004, is in 2005 voor het eerst een daling geweest. Dit is het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan. Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt gestaag toe en wel van 130 duizend in 1980 tot ruim 190 duizend in 2005.

Overige voertuigen

In 2005 waren er 545 duizend motorfietsen, ruim vijfmaal zoveel als in 1980, en 550 duizend bromfietsen In 1980 waren er nog ruim 800 duizend bromfietsen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal motorvoertuigen zijn te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Aantal motorvoertuigen, 1980-2005 (indicator 0026, versie 08 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.