Verkeer en ruimte

Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De afgelegde afstand per persoon per dag blijft met ongeveer 35 kilometer de laatste jaren vrijwel constant. De autobestuurder legt de grootste afstand af.Het verkeer van en naar het werk neemt bijna 30% van de afgelegde afstand in.

  1995 2000 2003 20041) 2005 2006 2007
               
  km/dag            
               
Afgelegde afstand2) 34,2 34,8 34,6 35,4 34,9 35,1 35,2
               
  %            
Naar vervoerswijze              
Auto (bestuurder) 50 53 54 54 54 54 55
Auto (passagier) 23 21 21 22 21 20 20
Trein 8,1 9,2 8,5 8,8 8,1 9,2 8,8
Bus/tram/metro 4,9 4,4 3,8 3,8 3,7 3,3 3,3
Bromfiets 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Fiets 7,9 7,2 7,5 7,3 7,7 7,5 7,5
Lopen 1,9 1,7 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9
Overig 2,8 2,6 2,8 2,5 2,8 3,0 3,5
               
Naar motief              
Van en naar het werk 24 27 26 28 29 30 29
Zakelijk bezoek in werksfeer 11 10 10 9,0 8,5 8,4 8,7
Diensten/persoonlijke verzorging . 3,3 3,5 3,2 2,9 2,3 2,2
Winkelen, boodschappen doen 9,7 9,5 9,9 9,5 9,4 9,1 9,4
Onderwijs/cursus volgen 5,0 5,5 5,3 5,3 5,7 5,7 5,6
Visite/logeren 22 21 22 20 19 19 20
Sociaal recreatief overig . 11 10 16 16 14 12
Toeren/wandelen . 5,8 5,9 5,7 6,4 7,4 8,2
Recreatief 17 16 16 22 22 21 21
Overig 11 6,5 6,6 3,3 3,6 4,5 4,6
               
Bron: CBS. CBS/MNC/sep08/0038
1) Vanaf 2004 wordt voor de mobiliteitsgegevens gebruik gemaakt van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)
2) Personen van 12 jaar en ouder. Exclusief: mobiliteit van tehuisbewoners; vakantiemobiliteit.

Ontwikkelingen mobiliteit

De Nederlander legt al jaren ongeveer 35 kilometer per dag af. Ongeveer driekwart wordt per auto afgelegd, of als bestuurder of als passagier. De meeste kilometers worden afgelegd van en naar het werk (bijna 30%), voor het afleggen van visites of om te logeren (20%) en recreatief (21%).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afgelegde afstand per persoon en per dag

Omschrijving

De verdeling van het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag naar vervoerswijze en motief

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie onderzoeksbeschrijving Onderzoek verplaatsingsgedrag en Mobiliteitsonderzoek Nederland.

Basistabel

StatLine: Mobiliteit per regio en naar vervoerswijzeStatLine: Mobiliteit per regio naar motiefStatLine: Mobiliteit naar regio naar motief en persoonskenmerken

Geografisch verdeling

Nederland, landsdeel, provincie, stedelijkheid

Andere variabelen

Alle leeftijden, reisduur en verplaatsing per persoon per dag, afgelegde afstand en reisduur per verplaatsing, geslacht,

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie onderzoeksbeschrijving Onderzoek verplaatsingsgedrag en Mobiliteitsonderzoek Nederland.

Opmerking

Vanaf 1999 is het 'oude' Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) vervangen door een 'nieuw' OVG. De complete onderzoeksmethodiek is ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten van het nieuwe OVG zijn dan ook niet geheel te vergelijken met die van het oude OVG.In het kader van het Permanent Onderzoek Leefsituatie zijn in de indicator over Milieubewust gedrag, 1995-2011 ook andere gegevens over vervoerskeuzen.Vanaf 2004 wordt voor de mobiliteitsgegevens gebruik gemaakt van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Een gevolg daarvan is dat niet alle uitkomsten vanaf het jaar 2004 goed vergelijkbaar zijn met die van voorafgaande jaren. Deze zijn gebaseerd op het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Met de invoering van het MON is er naar gestreefd dat het MON zoveel mogelijk aansluit bij het OVG. Toch zijn er een aantal methodeverschillen ontstaan die hebben geleid tot een aantal trendbreuken. Verschillen zijn onder meer terug te vinden bij de verdeling naar motief (vooral bij 'sociaal recreatief overig' en 'overig'). Een ander verschil met het OVG is dat in het MON van 2004 en 2005 onbedoeld een deel van vakantiekilometers in het bestand zijn opgenomen.Van de jaren 2004 en 2005 zijn wegens geringe celvulling geen regionale onderverdelingen beschikbaar.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2007 (indicator 0038, versie 07 , 23 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.