Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2007

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over de verdeling van de gereisde kilometers per vervoerswijze zijn te vinden in onderstaande indicator:

De afgelegde afstand per persoon per dag blijft met ongeveer 35 kilometer de laatste jaren vrijwel constant. De autobestuurder legt de grootste afstand af.Het verkeer van en naar het werk neemt bijna 30% van de afgelegde afstand in.

 19952000200320041)200520062007
        
 km/dag      
        
Afgelegde afstand2)34,234,834,635,434,935,135,2
        
 %      
Naar vervoerswijze       
Auto (bestuurder)50535454545455
Auto (passagier)23212122212020
Trein8,19,28,58,88,19,28,8
Bus/tram/metro4,94,43,83,83,73,33,3
Bromfiets0,60,60,50,50,60,50,5
Fiets7,97,27,57,37,77,57,5
Lopen1,91,71,61,61,81,91,9
Overig2,82,62,82,52,83,03,5
        
Naar motief       
Van en naar het werk24272628293029
Zakelijk bezoek in werksfeer1110109,08,58,48,7
Diensten/persoonlijke verzorging.3,33,53,22,92,32,2
Winkelen, boodschappen doen9,79,59,99,59,49,19,4
Onderwijs/cursus volgen5,05,55,35,35,75,75,6
Visite/logeren22212220191920
Sociaal recreatief overig.111016161412
Toeren/wandelen.5,85,95,76,47,48,2
Recreatief17161622222121
Overig116,56,63,33,64,54,6
        
Bron: CBS.CBS/MNC/sep08/0038
1) Vanaf 2004 wordt voor de mobiliteitsgegevens gebruik gemaakt van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2) Personen van 12 jaar en ouder. Exclusief: mobiliteit van tehuisbewoners; vakantiemobiliteit.

Ontwikkelingen mobiliteit

De Nederlander legt al jaren ongeveer 35 kilometer per dag af. Ongeveer driekwart wordt per auto afgelegd, of als bestuurder of als passagier. De meeste kilometers worden afgelegd van en naar het werk (bijna 30%), voor het afleggen van visites of om te logeren (20%) en recreatief (21%).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afgelegde afstand per persoon en per dag
Omschrijving
De verdeling van het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag naar vervoerswijze en motief
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie onderzoeksbeschrijving Onderzoek verplaatsingsgedrag en Mobiliteitsonderzoek Nederland.
Geografische verdeling
Nederland, landsdeel, provincie, stedelijkheid
Andere variabelen
Alle leeftijden, reisduur en verplaatsing per persoon per dag, afgelegde afstand en reisduur per verplaatsing, geslacht,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie onderzoeksbeschrijving Onderzoek verplaatsingsgedrag en Mobiliteitsonderzoek Nederland.
Opmerking
Vanaf 1999 is het 'oude' Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) vervangen door een 'nieuw' OVG. De complete onderzoeksmethodiek is ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten van het nieuwe OVG zijn dan ook niet geheel te vergelijken met die van het oude OVG.
In het kader van het Permanent Onderzoek Leefsituatie zijn in de indicator over milieubewust gedrag ook andere gegevens over vervoerskeuzen.
Vanaf 2004 wordt voor de mobiliteitsgegevens gebruik gemaakt van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Een gevolg daarvan is dat niet alle uitkomsten vanaf het jaar 2004 goed vergelijkbaar zijn met die van voorafgaande jaren. Deze zijn gebaseerd op het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Met de invoering van het MON is er naar gestreefd dat het MON zoveel mogelijk aansluit bij het OVG. Toch zijn er een aantal methodeverschillen ontstaan die hebben geleid tot een aantal trendbreuken. Verschillen zijn onder meer terug te vinden bij de verdeling naar motief (vooral bij 'sociaal recreatief overig' en 'overig'). Een ander verschil met het OVG is dat in het MON van 2004 en 2005 onbedoeld een deel van vakantiekilometers in het bestand zijn opgenomen.
Van de jaren 2004 en 2005 zijn wegens geringe celvulling geen regionale onderverdelingen beschikbaar.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2007 (indicator 0038, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.