Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ruimtegebruik

Stedelijk gebied in Nederland, 1989 - 2008

Het stedelijk gebied is de laatste 20 jaar met circa 16% toegenomen. In deze interactieve kaart kunt u de groei van het stedelijk gebied in meer detail bekijken.

Omvang stedelijk gebied neemt toe

In de periode 1989-2008 was er een aanzienlijke uitbreiding van het stedelijk gebied. Wonen, werken, recreatie en verkeer vragen een steeds groter deel van het oppervlak van Nederland. De economische groei van de jaren '90 en het begin van deze eeuw heeft het ruimtebeslag verder vergroot. Het oppervlakte bebouwd terrein is toegenomen van 2.970 hectare in 1989 tot 3.450 hectare in 2008, ofwel een toename van 16%.
Duidelijk zichtbaar in het kaartbeeld is de stedelijke uitbreiding in de Flevopolder. Verder heeft een groot deel van de stedelijke groei zich voorgedaan buiten de Randstad. De ontwikkeling in de Brabantse stedenrij is hier een duidelijk voorbeeld van.

Wat valt er onder stedelijk gebied?

Ruwweg valt onder het stedelijk gebied alle bebouwing, zoals huizen, kantoren, fabrieken. Het stedelijk gebied is hier gedefinieerd als de hoofdklasse bebouwd terrein uit het CBS Bestand Bodemgebruik. Voor meer informatie over de ontwikkeling van het stedelijk gebied zie:

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bebouwd gebied in Nederland volgens BBG van CBS, 1989-2008

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Johan van der Schuit

Basistabel

Statline. Bodemgebruik in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Eens per 4 jaar

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Stedelijk gebied in Nederland, 1989 - 2008 (indicator 0063, versie 06 , 13 september 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.