Luchtkwaliteit

Onzekerheden emissies naar lucht

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Actuele informatie over de kwaliteit van de emissies naar lucht is te vinden op de Emissieregistratie website.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.