CO2-emissie per voertuigkilometer voor personenauto's, 1995-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De EU heeft een drietal CO2-convenanten afgesloten met de koepelorganisaties van automobielfabrikanten uit respectievelijk Europa, Japan en Korea. Doel van deze convenanten is een afname van de CO2-emissie door personenauto's. Deze pagina laat de voortgang van deze convenanten zien.

Ontwikkeling CO2-emissies van personenauto's

In de figuur is het verloop te zien van de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van personenauto's van Europese, Japanse en Zuidkoreaanse makelij tussen 1995 en 2000. Daarnaast zijn de doelen uit de convenanten in de figuur opgenomen. Uit de figuur wordt duidelijk dat de Europese fabrikanten tussen 1995 en 2000 de CO2-uitstoot per kilometer het meest hebben verminderd (9%) en in 2000 het minst ver van de 2008-doelstelling verwijderd waren. De Koreaanse fabrikanten hebben tussen 1995 en 2000 de CO2-uitstoot per kilometer maar met 3% verminderd en moeten de komende jaren een forse inhaalslag maken.

Beleidsdoel

In 1998 hebben de Europese Commissie en ACEA, de koepelorganisatie van Europese automobielfabrikanten, een CO2-convenant gesloten. In dit convenant is vastgelegd dat ACEA zich maximaal inzet om Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022 van de door haar in de EU verkochte nieuwe personenauto's tussen 1995 en 2008 met 25% te verlagen. In 2008 mag de gemiddelde Europese personenauto dus nog maar 140 gram CO2 per gereden kilometer uitstoten ten opzichte van 185 gram per kilometer in 1995. Het convenant laat toe dat auto's worden verkocht die meer dan 140 gram CO2 per kilometer uitstoten maar dan moeten tegelijkertijd ook auto's worden verkocht die minder dan 140 gram per kilometer uitstoten. Ook met de Japanse en Koreaanse automobielfabrikanten, verenigd in respectievelijk JAMA en KAMA, heeft de Europese Commissie vergelijkbare convenanten gesloten. JAMA en KAMA hebben in vergelijking tot ACEA een jaar uitstel gekregen om het doel, zijnde 140 gram CO2 per kilometer te halen.Voortgang convenanten met ACEA, JAMA en KAMA, verslagjaar 1999voortgang convenanten met ACEA, JAMA en KAMA, verslagjaar 2000

Bronnen

  • Europese Unie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). CO2-emissie per voertuigkilometer voor personenauto's, 1995-2000 (indicator 0134, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.