Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieudruk doelgroep Consumenten: inleiding

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Consumenten leveren een bijdrage aan verschillende milieuthema's, waaronder Klimaatverandering, Vermesting, Verzuring, Verspreiding en Afvalbeheer.

Belangrijkste bijdragen aan de milieubelasting in Nederland

Consumenten dragen bij aan de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging, Vermesting, Verspreiding en Afvalbeheer. Belangrijke activiteiten die tot emissies en afval leiden, zijn:

  • ruimteverwarming (inclusief verbranding van hout);
  • koken en warmwaterbereiding;
  • gebruik van verf, schoonmaakmiddelen, cosmetica en spuitbussen;
  • houden van huisdieren;
  • afsteken van vuurwerk;
  • uitloging en corrosie van materialen (zoals zink uit dakgoten van woningen).

Welke milieubelasting wordt toegekend aan de doelgroep Consumenten?

Met betrekking tot de emissies door consumenten moet er een onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte milieudruk. Alleen de directe milieudruk van consumenten wordt in de statistieken toegedeeld aan de doelgroep Consumenten (bijvoorbeeld: emissies die ontstaan bij het koken op gas en het verwarmen van huizen, vrijkomen van huishoudelijk afval).Indirecte milieudruk door consumenten wordt niet toegedeeld aan de doelgroep Consumenten. Bijvoorbeeld: de emissies die ontstaan bij de productie van elektriciteit, die huishoudens gebruiken voor verlichting en dergelijke, worden toegekend aan de doelgroep Energievoorziening. Ook de indirecte milieudruk, die ontstaat bij de productie en levering van door consumenten aangekochte goederen en diensten, wordt toegedeeld aan andere doelgroepen (onder andere aan de doelgroepen Industrie en Verkeer en vervoer). Tenslotte valt de milieudruk door het woon-werkverkeer en het recreatief verkeer onder de doelgroep Verkeer en vervoer.

Samenstelling van de doelgroep

De doelgroep Consumenten omvat alle consumenten in Nederland. De consumenten zijn niet ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Consumenten en huishoudens worden daarbij aan elkaar gelijkgesteld.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Milieudruk doelgroep Consumenten: inleiding (indicator 0136, versie 06 , 4 juli 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.