Emissie naar lucht, water en bodem

Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


De emissie is vrijwel tot 0 gereduceerd.

De laatste cijfers zijn te vinden bij de Emissierestratie

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.