Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties, 1989-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkelingen

In de jaren tachtig bleek dat Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020 (nw - A2.8.3) een belangrijke bron van dioxinen waren. Onderzoek naar de emissie van dioxinen naar de lucht, en naar de gevolgen voor de Dioxinen, furanen en PCB's in moedermelk, 1988-2003 toonde aan dat de concentraties van dioxinen in koemelk plaatselijk zo hoog waren dat besloten werd een aantal kleine verbrandingsinstallaties te sluiten en de andere te voorzien van extra rookgasreinigingsapparatuur. Na deze sanering zijn de Nederlandse AVI's op dit moment de schoonste ter wereld, en is de emissie van dioxinen door AVI's tot vrijwel nul gereduceerd. De grootste bron van dioxinen wordt nu gevormd door emissie uit gevelbetimmeringen van woningen (CCDM, 2002).

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VVAV (2002). Jaarverslag 2001, Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties, 1989-2001 (indicator 0159, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.