Ozonlaagaantasting

Aantasting van de ozonlaag: oorzaken en effecten

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Andere Informatie over ozon in het Compendium voor de Leefomgeving is te vinden in

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.