Ozonlaagaantasting

Verkoop en emissie van CFK's en halonen in Nederland

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Informatie over mondiaal gebruik van CFK's en halonen is te vinden in indicator

Informatie over andere ozonlaagafbrekende stoffen is te vinden in

Recente informatie is te vinden in

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Verkoop en emissie van CFK's en halonen in Nederland (indicator 0176, versie 06 , 7 februari 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.