Verkoop en emissie van CFK's en halonen in Nederland, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over mondiaal gebruik van CFK's en halonen is te vinden in indicator


Informatie over andere ozonlaagafbrekende stoffen is te vinden in


Recente informatie is te vinden in

De emissies van CFK's en halonen in Nederland zijn vrijwel tot nul gereduceerd.
Een verkoopstop, inzameling en milieuverantwoorde vernietiging brachten dit tot stand.

Productie ozonlaag aantastende stoffen gestopt

Er worden in Nederland geen nieuwe chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen meer geproduceerd. Hiermee is het beleidsdoel, de volledig beëindigen van de binnenlandse productie van ozonlaagaantastende stoffen, gehaald. Vanaf 1995 worden in Nederland uitsluitend nog hergebruikte chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen verkocht. Dit is conform internationale afspraken.

Emissie van CFK's en halonen daalt sterk na stopzetting binnenlandse verkoop

Emissies van CFK's en halonen Uit bestaande toepassingen, zoals koelinstallaties, isolatiemateriaal en brandblussers, blijven nog plaatsvinden. Hierdoor daalt de werkelijke emissie in Nederland volgens voorlopige schattingen vanaf 1994 traag. Deze emissies zullen waarschijnlijk nog enige tijd voortduren. Deze emissies zullen waarschijnlijk nog enige tijd voortduren. De daling ervan kan aanmerkelijk worden versneld door de CFK's en halonen uit de bestaande toepassingen te verwijderen.

Beleid CFK's en halonen

Doel was het volledig beëindigen van de binnenlandse verkoop van ozonlaagaantastende stoffen. Dit is per 1 januari 2004 gerealiseerd.

CFK's en halonen tasten de ozonlaag aan

CFK's en halonen tasten de ozonlaag aan. De ozonlaag beschermt de aarde tegen te hoge instraling van ultraviolet (UV)-licht. Door de afgenomen hoeveelheid ozon in de stratosfeer is de UV-straling toegenomen. Deze toename veroorzaakt tal van schadelijke effecten voor gezondheid en milieu, waaronder extra gevallen van huidkanker.

Bronnen

Relevante informatie

  • Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor de ozonlaag zijn te vinden in Milieubalans 2004 en Milieuverkenning 2000-2030.
  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoop en emissie van CFK's en halonen in Nederland, 1980-2003 (indicator 0176, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.