Energie en milieu

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Toevoer van energiedragers

Het stroomschema energie brengt de Energie: inleiding en beleid voor Nederland visueel in beeld. De toevoer van energie gebeurt door de winning en invoer van energiedragers. In ons land worden vooral aardgas en aardolie gewonnen. De invoer van energiedragers betreft vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit.

Onttrekking van energiedragers

Het totale energiegebruik in Nederland (de som van de zwarte blokjes) is 3 145 PJ. Het binnenlands gebruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer. De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland gebruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Bunkers

Energie: inleiding en beleid worden niet tot het Nederlandse energiegebruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het gebruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats.

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Stroomdiagram energie voor Nederland, 2001 (indicator 0201, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.