Stroomdiagram energie voor Nederland, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De meeste energiedragers (ruwe aardolie en aardolieproducten) worden ingevoerd. Het grootste deel van het aardgas dat wordt verbruikt komt uit Nederlandse bodem.

Toevoer van energiedragers

De toevoer van energie gebeurt door de winning en invoer van energiedragers. In ons land worden vooral aardgas en aardolie gewonnen. De invoer van energiedragers betreft vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit.

Onttrekking van energiedragers

Het totale energieverbruik in Nederland (de som van de zwarte blokjes) is 3 314 PJ. Het binnenlands verbruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer. De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Bunkers

Bunkers (leveringen van olieproducten voor grensoverschrijdend verkeer) worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het gebruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over winning, verbruik, invoer en uitvoer van energie in Nederland is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
23
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Stroomdiagram energie voor Nederland, 2005 (indicator 0201, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.