Temperatuur mondiaal en in Nederland, 1900-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling van de temperatuur

De waargenomen mondiale temperatuurtoename in de twintigste eeuw bedraagt 0,6 ± 0,2 °C (gemeten op leefniveau). De afgelopen jaren behoren tot de warmste sinds 1880. De gemiddelde temperatuur in De Bilt lag de afgelopen twee decennia ongeveer 0,8 °C hoger dan in de eerste twintig jaar van de twintigste eeuw. Dit waargenomen patroon van klimaatverandering geeft aan dat een deel van de mondiale temperatuurstijging vrijwel zeker door de mens is veroorzaakt. Een oorzakelijk verband met de mondiale emissies van broeikasgassen is echter niet onomstotelijk aan te geven.

Beleid

Het primaire doel van het internationale klimaatbeleid (vastgelegd in het klimaatverdrag en het Kyoto Protocol van de VN) is het vroegtijdig vermijden van menselijke beïnvloeding van het klimaat door het stabiliseren van de atmosferische concentraties van broeikasgassen. Hiertoe moeten de door de mens veroorzaakte mondiale broeikasgasemissies met meer dan de helft worden teruggebracht ten opzichte van 1990. Het Kyoto Protocol voorziet in de periode 2008-2012, een reductie van broeikasgasemissies van 8% in de EU en van 6% in Nederland.

Methodiek

Het voortschrijdend gemiddelde is bepaald over een periode van vijftien jaar.

Bronnen

  • Jones, P.D., M. New, et al. (1999). Surface air temperature and its changes over the past 150 years. Rev. Geophys., vol. 37, pp 173-199. Data van de Climate Research Unit (CRU) in Engeland.
  • KNMI (1999). De toestand van het klimaat in Nederland 1999. Koninklijk Meteorologisch Instituut, De Bilt.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Temperatuur mondiaal en in Nederland, 1900-2001 (indicator 0226, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.