Zeespiegelstand aan de Nederlandse kust, 1900-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling zeespiegelstand

De zeespiegel is in een eeuw tijd circa 18 cm gestegen. Dit houdt verband met de temperatuurstijging op aarde in de afgelopen eeuw; dit heeft enerzijds gezorgd voor het afsmelten van landijs, anderzijds voor het opwarmen en daardoor uitzetten (thermische expansie) van het oceaanwater.Een relatie met het versterkt broeikaseffect is op dit moment nog niet goed te leggen. Naar verwachting zal dat op termijn wel het geval zijn.

Relevantie

De zeespiegelstand heeft een direct invloed op de ligging van de kustlijn. Ook de veiligheid is mede afhankelijk van de gemiddelde zeespiegelstand.

Methodiek

De gemiddelde zeespiegelstand kan behoorlijk fluctueren. Dat wordt veroorzaakt door verschillen in windklimaat, luchtdruk, watertemperatuur en zoutgehalten (onder invloed van instroom van rivieren).

Bronnen

  • IPCC Working groep I (2001). Third Assessment Report, Cambridge.
  • RIKZ en RIZA (2000). Kroniek van het jaarboek Monitoring Rijkswateren 1999. RIKZ/RIZA, Den Haag/Lelystad.

Relevante informatie

  • Meer informatie over klimaatverandering en concentraties van broeikasgassen is te vinden op de websites van het IPCC (International Panel on Climate Change) en ETC/ACC (Europeen Topic Center on Air and Climate Change).
  • Informatie over het klimaatbeleid van Nederland staat op de website van het Ministerie van VROM.
  • Meer informatie over gevolgen van klimaatverandering op het weer e.d is te vinden op de website van het KNMI.
  • Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor CH4-concentraties zijn te vinden in Milieubalans 2002 en Milieuverkenning 2000-2030, beide van het RIVM.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeespiegelstand aan de Nederlandse kust, 1900-2000 (indicator 0229, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.