Milieubeleid en milieumaatregelen

Nationale luchtkwaliteit: beleid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Beleid

De overheid hanteert enerzijds een stelsel van emissiedoelstellingen om de milieudruk te verminderen en anderzijds luchtkwaliteitsnormen om gemeten concentraties te toetsen. De emissiedoelstellingen zijn onder meer geformuleerd in het kader van het milieuthema Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging. Het emissiebeleid wordt vormgegeven via een mix van instrumenten waarin emissiedoelstellingen zijn vastgelegd.In EU-kader worden nieuwe normen voor de luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. De oude Nederlandse normen komen daarbij te vervallen. Voor het toetsen van luchtkwaliteit bestaan normen voor chronische blootstelling en normen voor piekconcentraties ter bescherming van mens en ecosystemen.

Monitoring gegevens luchtkwaliteit van de leefomgeving

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De metingen dienen

  • ter toetsing van de luchtkwaliteit aan gestelde normen,
  • samen met modellen, ter ondersteuning van de algemene beschrijving van de luchtkwaliteit op nationale, regionale en lokale schaal,
  • voor het geven van informatie over perioden met verhoogde luchtverontreiniging (smog).

Sommige meetlocaties van het LML zijn ook onderdeel van internationale meetnetten. Gegevens van deze locaties worden gebruikt voor onderzoek van luchtkwaliteit op internationale schaal.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Nationale luchtkwaliteit: beleid (indicator 0230, versie 03 , 9 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.