Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Geluidbelasting en aantal geluidbelaste woningen Schiphol, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Informatie over geluidbelasting rondom Schiphol is te vinden onder

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Geluidbelasting en aantal geluidbelaste woningen Schiphol, 1990-2002 (indicator 0298, versie 06 , 15 oktober 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.