Lokale leefomgeving

Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS,) registreert en analyseert meldingen over geluidhinder door luchtvaart en rapporteert daarover op de website (www.bezoekbas.nl). De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft een overzicht van de meldingen in de jaarlijkse Staat van Schiphol (www.ilent.nl).

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.