Lokale leefomgeving

Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS,) registreert en analyseert meldingen over geluidhinder door luchtvaart en rapporteert daarover op de website (www.bezoekbas.nl). De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft een overzicht van de meldingen in de jaarlijkse Staat van Schiphol (www.ilent.nl).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol (indicator 0338, versie 16 , 13 september 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.