Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2007 was het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Schiphol met 16% gedaald in vergelijking met 2006. Het aantal klagers nam in 2007 af met 23%.

Aantal klachten over Schiphol in 2007 gedaald

In 2007 zijn er ruim 637.000 klachten ingediend over vliegtuiglawaai door Schiphol, dit is 16% minder dan in 2006 (BAS, 2008).
Het aantal klagers is in 2007 afgenomen tot circa 6.000. Ten opzichte van 2006 klaagden 23% minder mensen één of meerdere keren bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas).
In tegenstelling tot het aantal klachten en het aantal klagers, is het gemiddeld aantal klachten per klager gestegen van 96 naar 106 klachten per klager tussen 2006 en 2007.

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)

Bas is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden van Schiphol terecht kunnen met vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Op 1 juni 2007 heeft Bas de klachtenregistratie overgenomen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Bronnen

Relevante informatie

  • Op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) vindt u meer informatie over het informatie en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol.
  • RIVM Milieuportaal voor professionals. Dossier schiphol, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
  • www.allesoverschiphol.nl. Een gezamenlijk initiatief van vijf bij de luchtvaart op Schiphol betrokken partijen: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol en Amsterdam Airport Schiphol

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol
Omschrijving
Aantal klachten en klagers uit de klachtenregistratie van het Bewoners Aanspreekpunt schiphol (Bas). Ook het aantal vliegbewegingen handelsverkeer is vermeld.
Verantwoordelijk instituut
RIVM, gegevens afkomstig van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
Berekeningswijze
-
Basistabel
Zie: BAS (2008). Analyse gebruiksjaar 2007, Bewoners aanspreekpunt schiphol (BAS).
Geografische verdeling
Omgeving Schiphol
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
- BAS (2008). Analyse gebruiksjaar 2007, Bewoners aanspreekpunt schiphol (BAS).- RIVM Milieuportaal voor professionals. Dossier schiphol, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.- www.allesoverschiphol.nl.
Opmerking
Met ingang van 2007 vindt de rapportage plaats over het gebruiksjaar (in dit geval 1 november 2006 - 31 oktober 2007). De cijfers tot en met 2006 gelden over het kalenderjaar.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2007 (indicator 0338, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.