Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2002 is het aantal klachten over vliegtuiglawaai op Schiphol met circa 15% afgenomen.

Aantal klachten over Schiphol in 2002 afgenomen

In 2002 is het totaal aantal klachten over vliegtuiglawaai door Schiphol met circa 15% afgenomen ten opzichte van 2001. Het aantal klachten gedurende de dag nam af met 18%, het aantal klachten gedurende de nacht nam echter toe (+10%) Het aantal klagers is in 2002 nauwelijks afgenomen. Ten opzichte van 2001 klaagden 1% minder mensen een of meerdere keren bij de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS). Van alle klagers in 2002 komt 23% uit het gebied met een geluidbelasting van 20 Ke of meer en 5% uit het gebied met een geluidbelasting van 35 Ke of meer; 6% woont buiten een straal van 30 km rondom Schiphol.De geregistreerde klachten zijn een signaal aan de belanghebbende partijen over de geluidhinder die de omgeving van Schiphol ervaart. De opening van de vijfde baan in 2003 zal waarschijnlijk het aantal klachten beïnvloeden.

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft als hoofddoel om middels informatie-uitwisseling en overleg, oplossingen te vinden ter vermindering van hinder en verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven. De CROS is in 2003 ontstaan uit de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS).De monitoring van de hinder en behandeling van klachten is een van de activiteiten van CROS. Tot en met 2002 registreerde de CGS deze klachten.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2002 (indicator 0338, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.