Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal klagers over vliegtuiglawaai daalde in 2009 met 23% ten opzichte van 2008. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol heeft op 1 november 2008 heeft BAS een ander systeem van klachtenregistratie ingevoerd, daardoor is het aantal klachten in 2009 niet meer te vergelijken met dat in voorgaande jaren. Het aantal klagers is wel vergelijkbaar.

Aantal klagers over geluid van vliegverkeer van Schiphol in 2009 verder gedaald

Op 1 november 2008 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) een ander systeem van klachtenregistratie ingevoerd, dat meer gericht is op het registreren van hinderbeleving.
Er is een opsplitsing gemaakt in specifieke, periode- en overige meldingen. Periodemeldingen zijn meldingen waarbij de melder de mogelijkheid krijgt hinder over een bepaalde tijdsperiode te melden, specifieke meldingen zijn meldingen waarbij de melder de precieze datum en tijd van ondervonden hinder moet aangeven en overige meldingen zijn meldingen over bijvoorbeeld het milieubeleid of vervuiling. In 2009 zijn door 5.275 personen 128.121 specifieke, 31.436 periode- en 1.149 overige meldingen ingediend bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) over ondervonden hinder door vliegverkeer van en naar Schiphol.

Er kan geen vergelijking gemaakt worden tussen het aantal meldingen in 2009 en de voorgaande jaren door het veranderde systeem van klachtenregistratie.

Het totaal aantal klagers is wel te vergelijken met voorgaande jaren. Dit is met 23% afgenomen ten opzichte van 2008. De dalende trend in aantallen melders waarvan al sinds 2005 - met uitzondering van 2008 - sprake is, wordt hiermee voortgezet. Niet duidelijk is of dit een gevolg is van een gewijzigde manier van registreren of van de afname van het aantal vluchten met circa 9% in het gebruiksjaar 2009. Andere oorzaken kunnen ook een rol hebben gespeeld.

Evenals voorgaande jaren werden in de (drukke) zomermaanden de meeste meldingen ingediend. Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen waren net als het jaar ervoor de plaatsen waar de meeste melders wonen. In Amsterdam nam het aantal melders flink af, terwijl in Hoofddorp het aantal melders toenam.

Wat is het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)?

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden van Schiphol terecht kunnen met vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Op 1 juni 2007 heeft BAS de klachtenregistratie overgenomen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol
Omschrijving
Aantal klachten en klagers uit de klachtenregistratie van het Bewoners Aanspreekpunt schiphol (Bas). Ook het aantal vliegbewegingen handelsverkeer is vermeld
Verantwoordelijk instituut
RIVM, gegevens afkomstig van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Bewoners aanspreekpunt schiphol (2010). Jaarrapportage 2009, Januari 2010
Opmerking
Met ingang van 2007 vindt de rapportage plaats over het gebruiksjaar (in dit geval 1 november 2008 - 31 oktober 2009). De cijfers tot en met 2006 gelden over het kalenderjaar.Op 1 november 2008 heeft Bas een ander systeem van klachtenregistratie ingevoerd, meer gericht op het registreren van hinderbeleving.Het aantal meldingen in het gebruiksjaar 2009 is daarom niet te vergelijken met dat in voorgaande gebruiksjaren.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2009 (indicator 0338, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.