Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2005 was het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Schiphol vergelijkbaar met het aantal in 2004. Het aantal klagers daalde met 20%.

Aantal klachten over Schiphol in 2005 onverminderd hoog

In 2005 ligt het totaal aantal klachten over vliegtuiglawaai door Schiphol op hetzelfde niveau als dat van 2004. Van de ruim 700.000 klachten had 11% betrekking op de nachtperiode 23:00-07:00 uur.
Het aantal klagers is in 2005 afgenomen tot ca. 8600. Ten opzichte van 2004 klaagden 20% minder mensen één of meerdere keren bij het klachtenbureau van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).
Veel van de klachten komen nog steeds vanuit gemeenten die onder de aan- en uitvliegroute van de Polderbaan liggen.
Omdat het aantal klagers is afgenomen maar het aantal klachten gelijk is gebleven, is het gemiddeld aantal klachten per klager fors toegenomen.
Overzicht klachten 2005 (website Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS))

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft als hoofddoel om middels informatie-uitwisseling en overleg, oplossingen te vinden ter vermindering van hinder en verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven. De CROS is in 2003 ontstaan uit de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS).
De monitoring van de hinder en behandeling van klachten is een van de activiteiten van CROS.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1995-2005 (indicator 0338, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.