Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2004 was het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Schiphol 155% hoger dan in 2003. Het aantal klagers daalde met 10%.

Aantal klachten over Schiphol in 2004 opnieuw toegenomen

In 2004 is het totaal aantal klachten over vliegtuiglawaai door Schiphol met circa 155% toegenomen ten opzichte van 2003. Van deze klachten had 11% betrekking op de nachtperiode 23:00-07:00 uur.
Het aantal klagers is in 2004 afgenomen. Ten opzichte van 2003 klaagden 10% minder mensen één of meerdere keren bij de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).
Veel van de klachten kwamen vanuit gemeenten die onder de aan- en uitvliegroute van de Polderbaan liggen. In gebieden die nu minder overvlogen worden, is het aantal klachten afgenomen, maar deze afname weegt nog niet op tegen de toename van het aantal klachten in de gebieden die met de komst van de Polderbaan meer vliegtuiglawaai zijn gaan ondervinden. In de komende jaren zal verder moeten blijken wat het netto effect van de Polderbaan op het klachtenpatroon is.
Overzicht klachten 2004 (website Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS))

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft als hoofddoel om middels informatie-uitwisseling en overleg, oplossingen te vinden ter vermindering van hinder en verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven. De CROS is in 2003 ontstaan uit de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS).
De monitoring van de hinder en behandeling van klachten is een van de activiteiten van CROS.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2004 (indicator 0338, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.