Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2003 was het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Schiphol 92% hoger dan in 2002.

Aantal klachten over Schiphol in 2003 toegenomen

In 2003 is het totaal aantal klachten over vliegtuiglawaai door Schiphol met circa 92% toegenomen ten opzichte van 2002. Het aantal klachten gedurende de dag nam toe met 87%; het aantal klachten gedurende de nacht met 127%.Het aantal klagers is in 2003 ook toegenomen, maar minder sterk. Ten opzichte van 2002 klaagden 23% meer mensen één of meerdere keren bij de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De sterke toename van klachten en klagers is, gezien de in gebruik name van de Polderbaan in 2003, zoals verwacht. Veel van de klachten kwamen vanuit gemeenten die onder de aan- en uitvliegroute van de Polderbaan liggen. De toename in deze gebieden is gepaard gegaan met een, eveneens verwachte, afname in gebieden die nu minder overvlogen worden. In de komende jaren zal moeten blijken wat het netto effect van de Polderbaan op het klachtenpatroon is, en in hoeverre de nu relatief grote toename in gebieden onder de Polderbaanroute een tijdelijk effect is.

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) heeft als hoofddoel om middels informatie-uitwisseling en overleg, oplossingen te vinden ter vermindering van hinder en verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven. De CROS is in 2003 ontstaan uit de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS).De monitoring van de hinder en behandeling van klachten is een van de activiteiten van CROS.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2003 (indicator 0338, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.