Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling aantal klachten over Schiphol

In 2001 is het aantal klachten over vliegtuiglawaai door Schiphol met circa 3% afgenomen ten opzichte van 2000. Het aantal klachten gedurende de nacht nam relatief sterker af (-22%) dan het aantal klachten gedurende de dag (-0,4%).Ook het aantal klagers is in 2001 afgenomen. Ten opzichte van 2000 klaagden 13% minder mensen een of meerdere keren bij de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS). Van de klagers in 2001 wonen 8% buiten een straal van 30 km rondom Schiphol. Van alle klagers komt 23% uit het gebied met een geluidbelasting van 20 Ke of meer. Slechts 6% van de klagers woont binnen het gebied met een geluidbelasting van 35 Ke of meer.

Relevantie

De geregistreerde klachten zijn een signaal aan de belanghebbende partijen in de luchtvaart over de geluidhinder die de omgeving van Schiphol ervaart. De CGS registreert deze klachten. De CGS is een onafhankelijke commissie, die de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over de milieuhygiëne rond de luchthaven Schiphol. De CGS houdt zich in het bijzonder bezig met de geluidbelasting die de omgeving door het vliegverkeer ondervindt.

Bronnen

  • CGS (2002). Kwartaalbulletin 2002-1. Commissie Geluidhinder Schiphol, Haarlem.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidhinderklachten door vliegtuiggeluid Schiphol, 1986-2001 (indicator 0338, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.