Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen tot circa 1,7% in 2010. Dit komt o.a.door de introductie en promotie van biologische producten in supermarkten.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

De markt voor biologische producten (EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2010 gegroeid van 286 tot 752 miljoen euro. Ten opzichte van 2009 is er sprake van een groei van ruim 13%. De totale bestedingen aan voedingsmiddelen zijn in 2010 vrijwel gelijk gebeleven (€ 43,7 miljard). Het marktaandeel voor biologische producten komt hiermee uit op 1,7% (Monitor duurzaam voedsel, 2011). Door een wijziging in de methodiek is dit cijfer niet vergelijkbaar met cijfers van voor 2009. Voor 2009 zat een groot deel van de 'out of home' sector niet in de statistieken.
De productgroepen met de grootste marktaandelen zijn eieren (7,2%), zuivel (4,5%), verse groente en fruit (3,0%), en brood (2,3%).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten heeft een grote rol gespeeld in de stijging. Supermarkten hebben een aandeel van circa 45% in de omzet, het aandeel van speciaalzaken bedraagt circa 35%. In 2010 was in het segment catering de omzetstijging van biologische producten het grootst, met 21,5%.

Beleid met betrekking tot biologische voeding

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stimuleert marktvergroting biologische landbouw vanuit de regeringsdoelstelling om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Dit doel is echter niet gehaald.


Afgeleide convenantdoelstelling van het tweede convenant was 5% consumentenbestedingen voor biologische producten eind 2007. Op 31 januari 2008 is het derde Convenant ter bevordering van de afzet van biologische voeding getekend. De partijen streven onder meer een jaarlijkse omzetgroei van minstens tien procent na.
In 2010 is dit doel met een omzetstijging van 13% ruim gehaald. Aangezien de prijzen van voedingsmiddelen in 2010 gemiddeld gelijk bleven komt dit neer op een volumegroei van eveneens 13%.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2010 (indicator 0365, versie 09 , 21 oktober 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.