Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen van 1,4% in 2000 tot circa 3% in 2015.

Marktaandeel biologische producten neemt toe

De markt voor producten met een biologisch keurmerk (Europees 'groen blaadje',EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2015 gegroeid van 286 tot circa 1300 miljoen euro. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een groei van bijna 10% in 2015. De totale bestedingen aan voedingsmiddelen (circa € 43 miljard) zijn in 2015 bijna 5% gestegen. Het marktaandeel voor biologische producten komt hiermee uit op 3,0%.
De productgroepen met de grootste marktaandelen zijn eieren (13%), zuivel (5%), en AGF (aardappels, groente en fruit) (4%).) (Monitor duurzaam voedsel, 2015).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten, waaronder de introductie van biologische huismerken, heeft een grote rol gespeeld in de stijging. Supermarkten hebben een aandeel van 61% in de omzet, het aandeel van speciaalzaken bedraagt 26%.

Beleid met betrekking tot biologische voeding

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) stimuleerde marktvergroting van de biologische landbouw vanuit de doelstelling om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Dit doel is echter niet gehaald, het aandeel in het areaal is iets lager dan het aandeel in de consumptie(2.7% anno 2014).

Afgeleide doelstelling was een aandeel van 5% in de totale consumentenbestedingen aan voeding eind 2007. In 2008 is de doelstelling gewijzigd naar een jaarlijkse omzetgroei van minstens tien procent. In 2011 en 2012 is dit doel met een omzetstijging van 17% respectievelijk 14% ruim gehaald. Sinds 2011 is er geen speciaal beleid of doel meer ter bevordering van de afzet van biologische voeding.

Overige keurmerken

De keurmerken voor biologische voeding zijn wettelijk geregeld in Europese wetgeving. Chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn niet toegestaan. Daarnaast bestaan er diverse andere keurmerken die duurzaamheidcriteria in hun certificeringssysteem hebben opgenomen, bijvoorbeeld eisen met betrekking tot dierenwelzijn of sociale aspecten. Qua omzet zijn het UTZ -keurmerk en het 'Beter Leven' keurmerk het grootst met respectievelijk 801 en 563 miljoen euro omzet in 2015 volgens de Monitor Duurzame voeding 2015. Het Max Havelaar/Fair trade keurmerk heeft een omzet van 305 miljoen. Overigens vallen een aantal verkoopkanalen (met name discountsupers) buiten deze bedragen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Biologische voedingsmiddelen

Omschrijving

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Basistabel

http://edepot.wur.nl/393682

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Monitor duurzaam voedsel 2015, 15 november 2016, WUR-ER, Wageningen.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2015 (indicator 0365, versie 13 , 19 januari 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.