Verdroging

Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR): stand van zaken 2001

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Algemene informatie over verdroging is te vinden in het onderwerp verdroging

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR): stand van zaken 2001 (indicator 0414, versie 04 , 29 januari 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.