Zomerse dagen in Nederland, 1906-2008

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over zomerse dagen in Nederland is terug te vinden in indicator


Overige informatie over temperaturen in Nederland en mondiaal is te vinden in

Het aantal zomerse dagen in De Bilt is in de afgelopen eeuw significant toegenomen. Het aantal is ruim verdubbeld, van gemiddeld 14 dagen in 1906 naar 31 dagen in 2008.

Sterke toename vanaf 1970

Zomerse dagen zijn dagen waarbij de maximumtemperatuur op een dag oploopt tot boven de 25 º C. Uit de metingen in De Bilt blijkt dat er twee perioden zijn geweest met een toename, namelijk 1906-1935 en 1970-2008. De toename in de laatste periode is het sterkst en komt overeen met de toename in de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt. Over de hele periode gezien is het aantal zomerse dagen ruim verdubbeld. Dit verschil is ondanks de grote jaar-op-jaar-variabiliteit statistisch significant.

Oorzaak van de toename in zomerse dagen

De belangrijkste reden voor de toename van het aantal zomerse dagen in Nederland is net als voor de jaargemiddelde temperatuur waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect. Dit versterkte broeikaseffect is een gevolg van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Daarnaast zijn er ook natuurlijke processen die de gemiddelde temperatuur op aarde beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld variaties in de sterkte van de zonnestraling, vulkaanuitbarstingen, El Nino's en het chaotische gedrag van het klimaat zelf.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het aantal zomerse dagen vóór 1951 is wellicht iets te hoog, omdat de temperatuurmetingen toen in een ander type meethut werden uitgevoerd (zie ook Visser (2005), pagina 19).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zomerse dagen in Nederland, 1906-2008 (indicator 0509, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.