Milieubeleid en milieumaatregelen

Energielabels van woningen, 2007-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 december 2009 waren circa 1,3 miljoen woningen voorzien van een energielabel. De meerderheid bestaat uit de energielabels C (27%) en D (28%).

1,3 miljoen woningen voorzien van een energielabel

Sinds 2007 bestaat het energielabel voor woningen. Dit biedt een snelle indicatie van het energiegebruik van een woning. Van de ruim zeven miljoen woningen in Nederland zijn per 1 december 2009 circa 1,3 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Verreweg de meeste labels zijn uitgereikt aan huurwoningen. Twee procent van de uitgereikte labels betreft de zeer energiezuinige klasse A, zowel bij huurwoningen als koopwoningen. De meerderheid bestaat uit de labels C (27%) en D (28%).

Beleid energiecertificering gebouwen

De Energy Performance of Buildings Directive - EPBD (EU-richtlijn 2002/91/EG) verplicht Europese lidstaten om de energiecertificering van gebouwen te regelen. In Nederland is hiertoe op 24 november 2006 het Besluit Energieprestatie Gebouwen gepubliceerd. Woningeigenaren moeten bij verkoop van de woning vanaf 1 januari 2008 hun woning voorzien van een energieprestatiecertificaat. Dit certificaat, ook wel energielabel genoemd kan gebaseerd zijn op een Energie EPA, (Energie Prestatie Advies) maar ook op een minder uitgebreide en goedkopere certificaatinspectie.
Per 1 januari 2010 is een vernieuwd energielabel van kracht geworden. De recente ontwikkelingen op het gebied van het energielabel voor een huis kunnen worden gevolgd op de websites van VROM en van SenterNovem:

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

energielabel woningen

Omschrijving

Aantal energielabels voor woningen, periode 2007-november 2009

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, data afkomstig van SenterNovem

Berekeningswijze

Gegevens afkomstig uit het registratiesysteem voor energielabels van gebouwen. Het registratiesysteem wordt beheerd door SenterNovem.

Basistabel

http://senternovem.databank.nl/Default.aspx?sel_guid=76e8c341-1df3-4acb-a4e2-6444dd27c2a0

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Energieprijzen huishoudens, isolatiemaatregelen, cv-ketels, gasverbruik, verlichting van woningen en utitiliteitsbouw

Achtergrondliteratuur

SenterNovem. Kompas energiebewust wonen en werken. Energielabels.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Energielabels van woningen, 2007-2009 (indicator 0556, versie 01 , 2 april 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.