Energielabels van woningen, 2007 - 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 april 2014 waren bijna 2,5 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 20% van de woningen heeft een groen label (A, A+en A++, B). De meerderheid van de woningen heeft energielabel C (30%) of D (25%).

Twee en een half miljoen woningen voorzien van een energielabel

Het energielabel voor woningen en gebouwen bestaat sinds 2007. Dit label biedt een snelle indicatie van het energiegebruik van een woning. Van de ruim zeven miljoen woningen in Nederland zijn per 1 april 2014 circa 2,5 miljoen woningen voorzien van een energielabel.

De meerderheid van de woningen heeft een C of D label (30% en 25%). Circa 20% van de woningen heeft een groen label (A, A+en A++, B). Bijna vijf procent van de uitgereikte labels betreft de zeer energiezuinige klasse A (inclusief A+ en A++).

De meeste energielabels zijn tot nog toe verstrekt in 2009 (zie tweede figuur). Toen hebben veel woningbouwcorporaties hun woningbestanden laten doorlichten.
In 2007 resulteerde 10% van de opnames in een groen label (A of B), in 2013 was dit 35%. Het aandeel van de energie onzuinige labels E, F en G liep terug van 41% in 2007 naar 17% in 2013. De opnames zijn niet representatief voor de gehele woningvoorraad. Er zijn nog bijna 5 miljoen huizen zonder energielabel. Opnames voor een energielabel worden vaak verricht bij nieuwbouw- en huurwoningen. De cijfers zijn afkomstig van de RVO (voorheen Agentschap NL) en betreffen de inventarisaties t/m maart 2014.

Energielabels op de kaart

De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in Nederland een energielabel op de kaart gezet. De woningen zonder certificaat zijn gebaseerd op model berekeningen.
Ga voor de kaart naar energielabelatlas.nl

Meeste groene én rode energielabels bij 'overige' woningen

De verschillen tussen de woningtypen zijn klein. Het hoogste percentage groene label (A (incl A+ en A++) en B) vindt men in de categorie 'overige' (31%). Het betreft maisonnettes en overige flatwoningen. Ook in de categorie Galerijflats is dit percentage vrij hoog (26%). Het laagste is dit percentage bij hoekwoningen en twee onder één kap (15%). Bij vrijstaande huizen treft men relatief veel 'rode' labels aan (E, F en G, samen 32%). Tussenwoningen zijn relatief vaak middenmoters (C en D, samen 61%).

Beleid energiecertificering gebouwen

De Energy Performance of Buildings Directive - EPBD (EU-richtlijn 2002/91/EG) verplicht Europese lidstaten om de energiecertificering van gebouwen te regelen. In Nederland is hiertoe op 24 november 2006 het Besluit Energieprestatie Gebouwen gepubliceerd. Woningeigenaren moeten bij verkoop van de woning vanaf 1 januari 2008 hun woning voorzien van een energieprestatiecertificaat. Dit certificaat, ook wel als energielabel aangeduid is gebaseerd op een inspectie van de woning. Het label is vernieuwd in 2010. Hoewel het energielabel bij verkoop of verhuur verplicht is ontbreekt het momenteel aan sancties bij het in gebreke blijven. De Europese Commissie is hierom in 2012 een juridische procedure gestart tegen Nederland. De Minister voor Wonen en Rijksdienst wil begin 2015 een vereenvoudigd label invoeren, waarbij wel sanctiemogelijkheden zijn.
De recente ontwikkelingen op het gebied van het energielabel voor een huis kunnen worden gevolgd op de websites van de rijksoverheid en van RVO (voorheen AgentschapNL):

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energielabels voor woningen
Omschrijving
Aantal energielabels voor woningen, periode 2007-juli 2011
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving. Auteur: Durk Nijdam
Berekeningswijze
Gegevens afkomstig uit het registratiesysteem voor energielabels van gebouwen. Het registratiesysteem wordt beheerd door RVO.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Energieprijzen huishoudens, isolatiemaatregelen, cv-ketels, gasverbruik, verlichting van woningen en utitiliteitsbouw
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energiecijfers
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energielabels van woningen, 2007 - 2013 (indicator 0556, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.