Milieubeleid en milieumaatregelen

Energielabels van woningen, 2007-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 juli 2012 waren ruim 2 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 15% van de woningen heeft een groen label (A, A+en A++, B).De meerderheid van de woningen heeft energielabel C (30%) of D (27%).

Twee miljoen woningen voorzien van een energielabel

Het energielabel voor woningen en gebouwen bestaat sinds 2007. Dit label biedt een snelle indicatie van het energiegebruik van een woning. Van de ruim zeven miljoen woningen in Nederland zijn per 1 juli 2012 circa 2,2 miljoen woningen voorzien van een energielabel.

De meerderheid van de woningen heeft een C of D label (30% en 27%). Circa 15% van de woningen heeft een groen label (A, A+en A++, B). Ruim drie procent van de uitgereikte labels betreft de zeer energiezuinige klasse A (inclusief A+ en A++).

De meeste energielabels zijn tot nog toe verstrekt in 2009 (zie tweede figuur). Toen hebben veel woningbouwcorporaties hun woningbestanden laten doorlichten.
In 2007 resulteerde 10% van de opnames in een groen label (A of B), in 2011 was dit 20%. Het aandeel van de energieonzuinige labels E,F en G liep terug van 41% in 2007 naar 24% in 2011. De cijfers zijn afkomstig van de Agentschap NL en betreffen de inventarisatie t/m 2011.

Meeste groene én rode energielabels bij vrijstaande woningen

De verschillen tussen de woningtypen zijn klein. Het hoogste percentage groene label (A (incl A+ en A++) en B) vindt men bij vrijstaande huizen en 'overige' (beiden 22%). Het laagste is dit bij tussen- en hoekwoningen (12%). Bij vrijstaande huizen treft men ook relatief veel 'rode' labels aan (E,Fen G, samen 35%). Tussenwoningen zijn relatief vaak middenmoters (C en D, samen 62%).

Beleid energiecertificering gebouwen

De Energy Performance of Buildings Directive - EPBD (EU-richtlijn 2002/91/EG) verplicht Europese lidstaten om de energiecertificering van gebouwen te regelen. In Nederland is hiertoe op 24 november 2006 het Besluit Energieprestatie Gebouwen gepubliceerd. Woningeigenaren moeten bij verkoop van de woning vanaf 1 januari 2008 hun woning voorzien van een energieprestatiecertificaat. Dit certificaat, ook wel als energielabel aangeduid is gebaseerd op een inspectie van de woning
Per 1 januari 2010 is een vernieuwd energielabel van kracht geworden. De recente ontwikkelingen op het gebied van het energielabel voor een huis kunnen worden gevolgd op de websites van de rijksoverheid en van AgentschapNL:

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

energielabel woningen

Omschrijving

Aantal energielabels voor woningen, periode 2007-november 2009

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, data afkomstig van SenterNovem

Berekeningswijze

Gegevens afkomstig uit het registratiesysteem voor energielabels van gebouwen. Het registratiesysteem wordt beheerd door SenterNovem.

Basistabel

Agentschap NL, senternovemdatabank

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Energieprijzen huishoudens, isolatiemaatregelen, cv-ketels, gasverbruik, verlichting van woningen en utitiliteitsbouw

Achtergrondliteratuur

AgentschapNL. http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energiecijfers-energie-gebouwde-omgeving

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Energielabels van woningen, 2007-2011 (indicator 0556, versie 03 , 21 december 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.