Luchtkwaliteit

Ozonconcentraties: overschrijding informatie- en alarmdrempel.

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

'De actuele informatie over de overschrijding van de informatiedrempel is ondergebracht in

Overschrijding van de alarmdrempel komt sinds 2007 niet meer voor in Nederland. Daarom vindt actualisatie hierover niet meer plaats.'

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Ozonconcentraties: overschrijding informatie- en alarmdrempel. (indicator 0568, versie 04 , 9 mei 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.