Lokale leefomgeving

Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2019

Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2019 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,8 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen 115.815 in 2010 tot 83.215 in 2019. Het aandeel woninginbraken is in dezelfde periode aanvankelijk toegenomen van 6,1 per 1.000 inwoners in 2010 tot 6,7 per 1.000 inwoners in 2012 waarna een daling is ingezet tot 3,2 per 1.000 inwoners in 2018. Ook in absolute zin is het aantal woninginbraken afgenomen van 101.670 in 2010 tot 55.422 in 2018.

Afname geweldsmisdrijven zet door

Na 2010 neemt het aantal geweldsmisdrijven jaarlijks af ten opzichte van het voorgaand jaar. Tot en met 2018 met een jaarlijkse afname tussen 1,5% en 6,3%. Alleen in 2019 is het aandeel geweldsmisdrijven met 0,1% afgenomen ten opzichte van 2018.
Afname van geweldsmisdrijven doen zich voor in alle provincies in deze periode. In 2019 bedraagt het grootste aandeel nog 5,7 per 1.000 inwoners in Noord-Holland, gevolgd door 5,5 per 1.000 inwoners in Zuid-Holland. Met 9 misdrijven per 1.000 inwoners dragen Amsterdam en Den Haag hier het meest aan bij. Het laagste aandeel met 3,7 misdrijven per 1.000 inwoners vinden we in Overijssel en Utrecht.

Woninginbraken nemen meer af dan geweldsmisdrijven

Het aantal inbraken in woningen en bijgebouwen ligt in 2010 aanvankelijk onder het aantal geweldsmisdrijven om tot en met 2012 toe te nemen tot 6,7 inbraken per 1.000 inwoners. Daarna zet een jaarlijkse daling in tot 3,2 woninginbraken per 1.000 inwoners in 2018.
Ook hier zien we vanaf 2014 tot en met 2018 in alle provincies een afname in het aantal inbraken per 1.000 inwoners. De meest inbraken per 1.000 inwoners doen zich in 2018 voor in de provincies Limburg (4,6) en Flevoland (4,1). Hier zijn het juist de middelgrote gemeenten die relatief de meeste inbraken kennen. Sittard-Geleen en Baarn met 8 per 1.000 inwoners en Brunssum en Stein met 7 per 1.000 inwoners. De minste woninginbraken per 1.000 inwoners komen voor in Zeeland (1,8) en Overijssel (2,5).

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2019

Omschrijving

Aandeel geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven en woninginbraken

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Referenties

Het soort misdrijf is ingedeeld volgens de Standaard Classificatie Misdrijven (Politie) 2010. CBS(2020)
Veiligheid en recht

Relevante informatie

Het totaal aantal misdrijven dat geregistreerd is door de Politie is te vinden in de tabel Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio. Hierin is ook onderscheid te maken naar Regionale eenheid van de Politie. Aantallen in de tabel met alle misdrijven kunnen afwijken van deze tabel omdat in deze tabel alleen misdrijven worden geteld die in een buurt in te delen zijn.

Berekeningswijze

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Gewelds- en seksuele misdrijven
Hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, seksuele misdrijven, levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.
Meer gegevens over criminaliteit is te vinden in de databank Statline van het CBS.

Basistabel

Cijfers over 2018 staan in de tabel Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018
Cijfers over 2017 staan in de tabel Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017
Cijfers over 2016 staan in de tabel Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016.
Cijfers over 2010 tot en met 2015 staan op de pagina Geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt, 2010-2015

Geografisch verdeling

Gemeenten, Provincie, Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Opmerking

Cijfers over woninginbraken zijn definitief, Cijfers over 2018 en 2019 voor gewelds- en seksuele misdrijven zijn voorlopig

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2019 (indicator 0615, versie 01 , 18 januari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.