Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2020

Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen 115.815 in 2010 tot 79.410 in 2020.

Het aandeel woninginbraken is in dezelfde periode aanvankelijk toegenomen van 6,2 per 1.000 inwoners in 2010 tot 6,7 per 1.000 inwoners in 2012 waarna een daling is ingezet tot 2,6 per 1.000 inwoners in 2020. Ook in absolute zin is het aantal woninginbraken afgenomen. Met 44.475 in 2020 is dat meer dan een halvering ten opzichte van de 102.745 woninginbraken in 2010.

Afname geweldsmisdrijven zet door

Na 2010 neemt met uitzondering van 2019 het aantal geweldsmisdrijven jaarlijks af ten opzichte van het voorgaand jaar. Tot en met 2020 met een jaarlijkse afname tussen 1,5% en 6,3%. Tegen de trend in neemt in 2019 het aandeel geweldsmisdrijven met 0,5% toe ten opzichte van 2018.
Afname van geweldsmisdrijven doet zich voor in alle provincies in deze periode. In 2020 bedraagt het grootste aandeel nog 5,7 per 1.000 inwoners in Zuid-Holland, gevolgd door 5,2 per 1.000 inwoners in Noord-Holland. Met 8,4 misdrijven per 1.000 inwoners of meer dragen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hier het meest aan bij. Het laagste aandeel met 3,4 en 3,5 misdrijven per 1.000 inwoners vinden we in Overijssel en Utrecht.

Woninginbraken nemen meer af dan geweldsmisdrijven

Het aantal inbraken in woningen en bijgebouwen ligt in 2010 aanvankelijk onder het aantal geweldsmisdrijven om tot en met 2012 toe te nemen tot 6,7 inbraken per 1.000 inwoners. Daarna zet een daling in tot 2,6 woninginbraken per 1.000 inwoners in 2020.
Na een toename van het aantal inbraken in nagenoeg alle provincies in de periode 2010-2013 zien we vanaf 2014 tot en met 2020 veelal een afname in het aantal inbraken. Niet alleen relatief, per 1.000 inwoners, maar ook in absoluut aantal.
De meest inbraken per 1.000 inwoners doen zich in 2020 voor in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg (2,8). Hier zijn het juist de middelgrote gemeenten die relatief de meeste inbraken kennen. Kerkrade met 5,3 per 1.000 inwoners en Zeist met 4,7 per 1.000 inwoners. De minste woninginbraken per 1.000 inwoners komen voor in Groningen (1,8) en Fryslân en Zeeland (1,7).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2020
Omschrijving
Aandeel geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven en woninginbraken
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.Inbraak in woning. Dit is het totaal van 'Diefstal/inbraak uit woning' en 'Diefstal/inbraak uit schuur/garage/e.d.'.Gewelds- en seksuele misdrijven
Hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, seksuele misdrijven, levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.Meer gegevens over criminaliteit is te vinden in de databank Statline van het CBS.
Basistabel
Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regioGeregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regioCijfers naar wijk en buurt 2018 staan in de tabel Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018

Cijfers naar wijk en buurt 2017 staan in de tabel Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Cijfers naar wijk en buurt 2016 staan in de tabel Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016. Cijfers naar wijk en buurt van 2010 tot en met 2015 staan op de pagina Geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt, 2010-2015
Geografische verdeling
Gemeenten, Provincie, Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief, Cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
02
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010 - 2020 (indicator 0615, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.