Landschap

Internationale betekenis van Nederlandse landschappen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. De analyse is gebaseerd op topografische kaarten van 1980 (Histland), en sindsdien niet meer aangepast. De indicator Landschapstypologie laat zien dat Nederland op grond van verschillende eigenschappen wordt onderverdeeld in verschillende landschapstypen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Internationale betekenis van Nederlandse landschappen (indicator 1034, versie 05 , 12 september 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.