Zeevogels en olieverontreiniging Noordzee

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Zeevogels zijn vaak slachtoffer van olieverontreinigingen op zee. Er is de laatste tijd echter een afname van het aantal olieslachtoffers.

Toestand

Vogels die veel tijd zwemmend op zee doorbrengen kunnen het slachtoffer worden van olievervuiling. Dat geldt onder meer voor jan-van-genten en alkachtigen. Over de laatste dertig jaar gezien is 79% van de volwassen jan-van-genten en 49% van de jonge jan-van-genten die op het strand aanspoelen met olie besmeurd. Het aandeel met olie besmeurde jan-van-genten is in de loop der jaren afgenomen. Ook bij de alkachtigen is een afname te zien in het aandeel olieslachtoffers.

Bronnen

  • Camphuysen, C.J. (1999). Olievervuiling op zee en olieslachtoffers op het strand: de registratie van dode zeevogels op de Nederlandse kust en de toepassingen als graadmeters van de conditie van de zee. CSR Report 99.012.
  • Camphuysen, C.J. (2001). Northern Gannets, Morus bassarus found dead in the Netherlands 1970-2000. Atlantic Seabirds, 3 (1): 15-30.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De grafiek geeft het percentage olieslachtoffers bij alle aangespoelde alkachtigen (aantallen alk, zeekoet, kleine alk en papegaaiduiker gesommeerd) en jan-van-genten in een aantal telgebieden langs de Noordzeekust in de winter. Bij jan-van-genten gaat het tevens om tellingen langs de Waddenzeekust.Het percentage betreft het aantal met olie besmeurde dieren ten opzichte van het aantal aangespoelde dieren dat niet door olie besmeurd is. De tellingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Zeevogelgroep.De gevolgen van recente olierampen zijn niet in deze indicator verwerkt.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeevogels en olieverontreiniging Noordzee (indicator 1254, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.