Klimaatverandering

Vervroeging bloei voorjaarsplanten

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voorjaarsplanten komen vroeger in bloei, waarschijnlijk als gevolg van klimaatsverandering.

Vroegere bloeidatum

Door een hoge temperatuur in het voorjaar in 2001 en 2002 valt de gemiddelde bloeidatum vroeger in het jaar dan in de periode 1940-1968. Sommige soorten zoals speenkruid en sneeuwklokje bloeien zelf meer dan 25 dagen eerder. Bij de soorten die later in het jaar gaan bloeien is de vervroeging lang niet zo sterk. Waarschijnlijk reageren deze soorten meer op verandering in licht dan op temperatuur. Ook is het mogelijk dat de temperatuursverhoging in de eerste maanden van het jaar relatief sterker is dan de maanden erna.
De hoge voorjaarstemperatuur wordt toegeschreven aan de verandering van het klimaat.

Referenties

  • Verbeek, K. (red.) (2003). De toestand van het klimaat in Nederland 2003. KNMI, De Bilt.
  • Vliet, A. van en D. de Groot (2003). De Natuurkalender: is vervroeging van het voorjaar zichtbaar? De Levende Natuur, 104 (3): 99-100.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vervroeging bloei voorjaarsplanten

Omschrijving

Vervroeging bloeiperiode van in het voorjaar bloeiende planten

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De gegevens zijn afkomstig uit het artikel van Van Vliet en Groot (2003).

Basistabel

In bovenstaande artikel

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Vliet, A. van en D. de Groot (2003). De Natuurkalender: is vervroeging van het voorjaar zichtbaar? De Levende Natuur, 104 (3): 99-100.

Opmerking

geen

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Vervroeging bloei voorjaarsplanten (indicator 1391, versie 01 , 30 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.