Klimaatverandering

Vervroeging bloei voorjaarsplanten

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voorjaarsplanten komen vroeger in bloei, als gevolg van hogere temperaturen in het voorjaar.

Vroegere bloeidatum

Door een hoge temperatuur in het voorjaar in de laatste jaren valt de gemiddelde bloeidatum vroeger in het jaar dan in de periode 1940-1968. Sommige soorten zoals speenkruid, gele kornoelje en sneeuwklokje bloeien zelf meer dan 19 dagen eerder. Bij de meeste soorten die later in het jaar gaan bloeien, is de vervroeging niet zo sterk. De temperatuurverandering in de eerste maanden van het jaar is sterker dan in de maanden erna waardoor vroege bloeiers sterker vervroegen.

Referenties

  • Natuurkalender (2008). De natuurkalender Jaaroverzicht 2008. Wageningen.
  • Verbeek, K. (red.) (2003). De toestand van het klimaat in Nederland 2003. KNMI, De Bilt.
  • Vliet, A. van en D. de Groot (2003). De Natuurkalender: is vervroeging van het voorjaar zichtbaar? De Levende Natuur, 104 (3): 99-100.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vervroeging bloei voorjaarsplanten

Omschrijving

Vervroeging bloeiperiode van in het voorjaar bloeiende planten

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De gegevens zijn overgenomen uit het jaarbericht 2008 van de natuurkalender.

Basistabel

In onderstaande achtergrondliteratuur

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Natuurkalender (2008) De natuurkalender Jaaroverzicht 2008. Wageningen.

Betrouwbaarheidscodering

D. Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Vervroeging bloei voorjaarsplanten (indicator 1391, versie 02 , 19 maart 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.