Windturbines in de groene ruimte

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal windturbines is de afgelopen twintig jaar sterk gestegen van vier in 1986 tot ongeveer 1800 in 2006. Met de groei van het aantal windturbines staat de inpassing ervan in het landschap ter discussie. Vooral de hoogte van de turbines blijkt bij de beleving een belangrijke factor.

Groei in aantal en hoogte

De toename van het aantal windturbines is vooral zichtbaar in de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland. In 2006 stonden in deze drie provincies bijna 900 windturbines. Het grootste deel van de windturbines staat op land. Naast de sterke groei in het aantal windturbines is de nieuwste generatie windturbines ook een factor drie hoger dan de eerste generatie. Was de gemiddelde ashoogte in 1988 nog 22 meter, in 2006 was dit 70 meter (bewerking gegevens Wind Service Holland). Op dit moment zijn er al windturbines op de markt met een ashoogte van 120 meter en een rotordiameter van 124 meter. Hiermee is een optimum bereikt. Lager betekent minder wind door obstakels, maar hoger levert geen extra rendement op. In Duitsland draaien al enkele windturbines van dit formaat. Deze turbines leveren 5 tot 6 MegaWatt, genoeg voor ongeveer 2500 huishoudens (Sijmons, 2007).

Beleving

Hoewel er nog veel fundamentele vragen zijn over de beleving van windturbines is duidelijk dat hoogte een belangrijke rol speelt. Dit blijkt uit een literatuurstudie van Schöne uit 2007. De studie is aanleverend geweest voor het advies van Sijmons, de Rijksadviseur voor het landschap. De meeste objecten in ons landschap zijn niet veel hoger dan ongeveer 25 meter. Alleen flats, hoogspanningsmasten en fabrieksschoorstenen zijn hoger. De windturbines die op dit moment in Nederland worden geplaatst, hebben een masthoogte van 70 meter met een rotordiameter van 90 meter. Ze leveren een vermogen van 2,5 MegaWatt (Sijmons, 2007). De nieuwste generatie windturbines valt ruim boven de 'normaal' voorkomende hoogten in het landschap. Omgevingswetenschappers stellen dat windturbines die 100 meter of hoger zijn 'schaalverwarring' veroorzaken. Omdat de waarnemer de afstand en de hoogte niet goed in kan schatten, leveren opstellingen van windturbines snel een chaotisch beeld op (Schöne, 2007).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Windturbines in de groene ruimte
Omschrijving
Spreiding en trend van windturbines in de groene ruimte
Verantwoordelijk instituut
Wageningen UR (Alterra)
Berekeningswijze
Zowel voor de ontwikkeling in aantal, locatie als hoogte is gebruik gemaakt van de database van Wind Services Holland, stand van zaken 31-12-2006 (http://home.planet.nl/~windsh).Alleen het windturbinepark ter hoogte van Egmond aan Zee, is handmatig bijgedigitaliseerd
Basistabel
Zie Berekeningswijze
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Zie Berekeningswijze
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
WSH (2007). Wind Service Holland.
Opmerking
geen
Betrouwbaarheidscodering
B - Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Windturbines in de groene ruimte (indicator 1475, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.