Banen per gemeente, 1996 - 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 bevindt ongeveer 15 procent van alle banen in Nederland zich in de vier grootste steden. Tussen 1996 en 2009 groeide het aantal vestigingen in de kennisdiensten het sterkst en ook het aantal banen in deze sector groeide sterk. Tussen 1996 en 2009 groeide het aantal banen in de NUTS bedrijven en de bouwnijverheid het sterkst.

Werkgelegenheid het grootst in het stedelijk gebied

De vier grootste steden van Nederland hebben samen ongeveer 15% van het totale aantal banen in Nederland. Ook in enkele wat minder verstedelijkte gemeenten rondom de grote steden is relatief veel werkgelegenheid te vinden. Deze gemeenten lijken te profiteren van de bedrijven die zich aan de stadsranden hebben gevestigd.

Groei banen en vestigingen groot in de kennisdiensten-sector

In de sectoren kennisdiensten, distributiesector, de NUTS bedrijven/bouwnijverheid en in de consumentendiensten is het aantal banen toegenomen ten opzichte van 1996 (zie tweede tabblad boven de figuur). Het aantal banen in de kapitaalintensieve industrie, de arbeidsintensieve industrie en de kennisintensieve industie is gedaald tussen 1996 en 2009.

Het aantal bedrijfsvestigingen in de NUTS/bouwnijverheid en kennisdiensten is sterk gestegen sinds 1996 (zie derde tabblad boven de figuur). Voor alle sectoren samen is het aantal vestigingen in de periode sinds 1996 met meer dan de helft toegenomen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Werkgelegenheid per gemeente
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Op basis van de adresgegevens is voor elke vestiging bepaald in welke gemeente deze is gevestigd. Vervolgens zijn de banen van alle vestigingen in iedere gemeente opgeteld en ingedeeld per sector volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008).De sectorindeling is als volgt: arbeidsintensieve industrie, consumentendiensten, distributie, institutie-, onderwijs-, en welzijnsdiensten, kapitaalintensieve industrie en zakelijke dienstverlening, kennisintensieve industrie, NUTS bedrijven/bouwnijverheid en de recourced based sector.
Basistabel
LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische activiteit). Door de beschikbaarheid van dit type beschrijvende gegevens voor heel Nederland vormt het LISA vestigingenregister een basisbestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek. Het op vestigingsniveau beschikbaar hebben van gegevens maakt het mogelijk op elk willekeurig geografisch niveau statistieken te maken over de productiestructuur en de werkgelegenheidsontwikkeling. Het LISA bestand bevat gegevens van ruim 829.000 vestigingen. Per vestiging zijn voor heel Nederland de volgende gegevens beschikbaar: naam vestiging, vestigingsadres, activiteitencode (SBI 2008), aantal mannen fulltime, vrouwen fulltime, mannen parttime, vrouwen parttime en aantal banen. LISA ziet een vestiging als ruimtelijk-economische eenheid. Meervoudige opname van een vestiging (bijvoorbeeld als van een vestiging meerdere juridische eenheden bestaan) is tot een minimum beperkt. Ook maakt LISA geen onderscheid in ondernemingen, bedrijven of vestigingen. Kortom; LISA registreert elke locatie in Nederland waar wordt gewerkt, ook al maakt de betreffende vestiging onderdeel uit van een onderneming waarvan de hoofdvestiging elders gelokaliseerd is. Niet opgenomen zijn vestigingen in de akker- en tuinbouw en vestigingen die zich bezig houden met het fokken en houden van dieren. Voor de completering van statistieken wordt voor deze groep bedrijven gebruik gemaakt van de landbouw meitellingen van het CBS. 
Geografische verdeling
Gemeentes van Nederland
Andere variabelen
Aantal vestigingen, aantal banen, vestigingsadres en gemeentenaam
Verschijningsfrequentie
Het adressenbestand van LISA wordt elk jaar geactualiseerd
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Banen per gemeente, 1996 - 2009 (indicator 2066, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.