Bevolkingsgroei, 2006-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 2006-2011 is de bevolking in de vier grote steden sterk gegroeid. Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners groeiden het langzaamst. Binnen Nederland zijn de verschillen in bevolkingsdichtheid groot.

Meer groei dan krimp

Tussen 2006 en 2011 is de bevolking van Nederland met 2,8% toegenomen. De toename was met 5,2% het sterkst in de vier grote steden. De grote steden trokken nieuwe inwoners aan uit zowel binnen- als buitenland. Vooral Utrecht zag het inwonertal in vijf jaar tijd fors toenemen, met 10,8%. Hierbij speelde de grootschalige nieuwbouw op de Vinex-locatie Leidsche Rijn een belangrijke rol. Het geringst was de bevolkingsgroei in de groep gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. In totaal nam de bevolking in deze groottecategorie met slechts 0,4% toe. In 167 van de 418 gemeenten in 2011 is het inwonertal sinds 2006 gedaald. Deze gemeenten liggen vooral in de rurale en perifere gebieden van het land, zoals het oosten van Groningen en het zuiden van Limburg.

Grote verschillen in bevolkingsdichtheid

Met ongeveer 500 inwoners per vierkante kilometer land is Nederland na Malta het dichtstbevolkte land van Europa. Binnen Nederland zijn de verschillen in bevolkingsdichtheid echter groot. Het westen van ons land is ruim vier keer zo dichtbevolkt als het noorden. Hoe kleiner de regio's, des te groter zijn de verschillen. Zo is Zuid-Holland bijna zeven keer drukker dan Drenthe, en is de bevolkingsdichtheid in Den Haag bijna 280 keer zo groot als op Schiermonnikoog. Dat eiland is niet alleen de gemeente met het kleinste aantal inwoners, maar buiten het toeristenseizoen ook met de meeste ruimte. Slechts 22 mensen delen er één vierkante kilometer land. In Den Haag zijn het er ruim 6.000. Bovenaan de ranglijst van steden met een hoge dichtheid bevinden zich veel steden die een relatief kleine oppervlakte hebben en grenzen aan andere dichtbevolkte gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn Leiden, Haarlem, Capelle aan den IJssel, Delft en Schiedam.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bevolkingsgroei, 2006-2011
Omschrijving
Bevolkingsgroei: groei van het inwonersaantal tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2011 gedeeld door het inwoneraantal op 1 januari 2006. De gemeenten van 1 januari 2011 zijn weergegeven, deze gemeentelijke indeling is teruggelegd naar 1 januari 2006.Bevolkingsdichtheid: aantal personen per km2 land (per gemeente op 1 januari 2011).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Bevolkingsgroei:((inwoneraantal 1 januari 2011 - inwoneraantal 1 januari 2006) / inwoneraantal 1 januari 2006) * 100.Bevolkingsdichtheid:Aantal inwoners / aantal km2 land
Basistabel
Ontwikkeling van de bevolking in Nederland:Regionale kerncijfers NederlandBevolkingsdichtheid in Nederland:Regionale kerncijfers Nederland
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, provincies, gemeenten
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de onderzoeksbeschrijving van de bevolkingsstatistiek.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsgroei, 2006-2011 (indicator 2102, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.