Bevolkingsgroei, 2015-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 met 3 procent toegenomen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Deze bevolkingsgroei sloeg niet overal in Nederland in gelijke mate neer. In sommige delen van Nederland was sprake van bevolkingskrimp. Zo daalde het aantal inwoners in deze periode van vijf jaar in 62 van de huidige 355 gemeenten. In de vijf jaar ervoor (tussen 2010 en 2015) daalde het aantal inwoners in meer gemeenten. In die periode groeide de bevolking ook landelijk minder sterk door een lager migratiesaldo. Tussen 2010 en 2015 was er in 122 van de huidige 355 gemeenten sprake van bevolkingskrimp.

Krimp aan de randen van Nederland

De gemeenten waar het aantal inwoners tussen 2015 en 2020 terugliep liggen voornamelijk aan de randen van Nederland: in het noorden en oosten van Groningen, het noorden van Friesland, het oosten van Drenthe, de Achterhoek, Limburg (vooral Zuid-Limburg) en delen van Zeeland. In absolute zin was de bevolkingskrimp het sterkst in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen. Hier woonden op 1 januari 2020 bijna 1300 inwoners minder dan vijf jaar eerder. In relatieve zin, in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari 2015, was de bevolkingskrimp het sterkst in het Groningse Loppersum. In die gemeente daalde het aantal inwoners in vijf jaar tijd met 6 procent. In drie andere gemeenten daalde het aantal inwoners met 3 tot 4 procent: de Groningse gemeenten Appingedam en Pekela en het Noord-Brabantse Grave, gelegen aan de Maas.
De bevolkingsgroei vond tussen 2015 en 2020 voornamelijk plaats in en rondom de Randstad. In absolute zin kregen de grote steden er in die periode de meeste inwoners bij: het inwonertal van Amsterdam nam toe met 51 duizend, dat van Den Haag met 31 duizend, dat van Rotterdam met 28 duizend en dat van Utrecht met 23 duizend. In verhouding tot het aantal inwoners in 2015 was de bevolkingsgroei het sterkst in kleinere gemeenten in de nabijheid van de grote steden. De Noord-Hollandse gemeente Blaricum, gelegen in het Gooi, groeide met 24 procent het hardst. Ook in de gemeenten Diemen, Beemster (beide Noord-Holland), Waddinxveen, Rijswijk (beide Zuid-Holland) en Rozendaal (Gelderland) nam het aantal inwoners met meer dan 10 procent toe. Buiten de Randstad was er betrekkelijk sterke bevolkingsgroei in Noord-Brabant (voornamelijk in en rond Eindhoven), in Gelderland (voornamelijk op de Veluwe en in de regio Arnhem/Nijmegen) en in Overijssel (voornamelijk in en rond Zwolle).

Bevolkingsdichtheid

Op 1 januari 2020 telde Nederland 517 inwoners per vierkante kilometer landoppervlak. Nederland is daarmee na Malta het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. Door de bevolkingsgroei zijn er steeds meer inwoners per vierkante kilometer. In 1995 waren dat er nog 455. De bevolkingsdichtheid verschilt sterk tussen regio's. De bevolkingsdichtheid is het hoogst in West-Nederland en het laagst in Noord-Nederland. De provincie met de hoogste bevolkingsdichtheid is Zuid-Holland, waar gemiddeld 1374 personen wonen per vierkante kilometer. Ook in Noord-Holland zijn er meer dan 1000 inwoners per vierkante kilometer. In Drenthe is het meeste landoppervlak per inwoner. In die provincie wonen gemiddeld 188 personen per vierkante kilometer, ruim 7 keer zo weinig als in Zuid-Holland. Ook in de provincies Groningen (252 inwoners per km2), Friesland (195) en Zeeland (215) is er veel ruimte per inwoner. De laagste bevolkingsdichtheid is te vinden op de Waddeneilanden. Op Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wonen, buiten het toeristenseizoen, minder dan 100 personen per vierkante kilometer. De gemeente Den Haag heeft met ruim 6600 inwoners per vierkante kilometer de hoogste bevolkingsdichtheid. In 97 van de huidige 355 gemeenten wonen meer dan 1000 personen per vierkante kilometer. In deze 97 gemeenten wonen bijna 9 miljoen mensen, iets meer dan de helft van alle inwoners van Nederland. Zij wonen op 12 procent van het totale Nederlandse landoppervlak.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bevolkingsgroei, 2015-2020
Omschrijving
Bevolkingsgroei: groei van het inwoneraantal tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 gedeeld door het inwoneraantal op 1 januari 2015. Weergegeven zijn de gemeenten van 1 januari 2020.Bevolkingsdichtheid: aantal personen per km2 land (per gemeente op 1 januari 2020).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Bevolkingsgroei:((inwoneraantal 1 januari 2020 - inwoneraantal 1 januari 2015) / inwoneraantal 1 januari 2015) * 100.Bevolkingsdichtheid:Aantal inwoners / aantal km2 land
Basistabel
Statline: Regionale kerncijfers Nederland
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, provincies, gemeenten
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving de onderzoeksbeschrijving van de bevolkingsstatistiek.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsgroei, 2015-2020 (indicator 2102, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.