Bevolkingsgroei, 2018-2023

De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 met 3,7 procent toegenomen. Niet in alle gemeenten groeide de bevolking, maar bevolkingskrimp kwam nog maar in weinig gemeenten voor. In deze vijfjaarsperiode daalde het aantal inwoners in 24 van de 342 gemeenten. In de vijf jaar ervoor (2013-2018) daalde het aantal inwoners nog in 79 gemeenten. In die periode groeide de bevolking ook landelijk minder sterk (+2,4 procent) door een lager migratiesaldo.

Minste bevolkingsgroei aan de randen van Nederland

Tussen 2013 en 2018 was er aan de randen van Nederland nog in veel gemeenten bevolkingskrimp: in de drie noordelijke provincies, Twente, de Achterhoek, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In de meest recente vijfjaarsperiode (2018-2023) groeide de bevolking in die regio's nog steeds minder dan gemiddeld in Nederland, maar was van bevolkingskrimp veel minder sprake. De bevolkingskrimp bedroeg in slechts vijf gemeenten meer dan 2 procent: IJsselstein (Utrecht), Noordenveld (Drenthe), Meerssen (Limburg), Doesburg (Gelderland) en Eemsdelta (Groningen). Dat het aantal inwoners in meer gemeenten buiten de Randstad groeit komt enerzijds door de toegenomen immigratie en anderzijds door een oplopend aantal verhuizingen vanuit de Randstad.

Meeste bevolkingsgroei in en nabij grote steden

De sterkste bevolkingsgroei vond tussen 2018 en 2023 plaats in Flevoland, grote delen van Noord-Brabant, de Randstad, de Veluwe en het westen van Overijssel (rond Zwolle). Ook in Zeeland groeiden enkele gemeenten sterk. In absolute zin kreeg de gemeente Amsterdam er de meeste inwoners bij (+45 duizend), gevolgd door de andere grote steden Den Haag (+30 duizend), Rotterdam (+25 duizend) en Utrecht (+20 duizend). Deze grote steden groeiden vooral door toestroom uit het buitenland. In relatieve zin was de bevolkingsgroei het sterkst in de kleinere gemeenten rond de grote steden in de Randstad zoals Waddinxveen (+18 procent), Diemen (+17 procent), Blaricum (+16 procent) en Zuidplas (+12 procent). Deze gemeenten groeiden hoofdzakelijk door binnenlandse verhuizingen en, in mindere mate, door natuurlijke aanwas. Van de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners groeide Almere het sterkst (+9 procent).

Bevolkingsdichtheid

Op 1 januari 2023 telde Nederland 529 inwoners per vierkante kilometer landoppervlak. Nederland is daarmee na Malta het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. Door de bevolkingsgroei zijn er steeds meer inwoners per vierkante kilometer. In 1995 waren dat er nog 455. De bevolkingsdichtheid verschilt sterk tussen regio's. De bevolkingsdichtheid is het hoogst in West-Nederland en het laagst in Noord-Nederland. De provincie met de hoogste bevolkingsdichtheid is Zuid-Holland, waar meer dan 1400 personen wonen per vierkante kilometer. Ook Noord-Holland is dicht bevolkt met meer dan 1100 inwoners per vierkante kilometer. In Drenthe is het meeste landoppervlak per inwoner. In die provincie wonen gemiddeld 191 personen per vierkante kilometer, ruim 7 keer zo weinig als in Zuid-Holland. Ook in de provincies Groningen (257 inwoners per km2), Friesland (197) en Zeeland (218) is er veel ruimte per inwoner. De laagste bevolkingsdichtheid is te vinden op de Waddeneilanden. Op Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wonen, buiten het toeristenseizoen, minder dan 100 personen per vierkante kilometer. De gemeente Den Haag heeft met ruim 6800 inwoners per vierkante kilometer de hoogste bevolkingsdichtheid. In 98 van de huidige 342 gemeenten wonen meer dan 1000 personen per vierkante kilometer. In deze 98 gemeenten wonen 9,3 miljoen mensen, meer dan de helft van alle inwoners van Nederland. Zij wonen op 13 procent van het totale Nederlandse landoppervlak.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bevolkingsgroei, 2018-2023
Omschrijving
Bevolkingsgroei: groei van het inwoneraantal tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 gedeeld door het inwoneraantal op 1 januari 2018. Weergegeven zijn de gemeenten van 1 januari 2023.Bevolkingsdichtheid: aantal personen per km2 land (per gemeente op 1 januari 2023).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Bevolkingsgroei: ((inwoneraantal 1 januari 2023 - inwoneraantal 1 januari 2018) / inwoneraantal 1 januari 2018) * 100.Bevolkingsdichtheid: aantal inwoners / aantal km2 land
Basistabel
StatLine: Regionale kerncijfers Nederland (CBS, 2023)
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, provincies, gemeenten
Andere variabelen
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie voor de methodenbeschrijving:Onderzoekbeschrijving Bevolkingsstatistiek
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsgroei, 2018-2023 (indicator 2102, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.